Help:Getting Started in Proteopedia (Hebrew)

From Proteopedia

Jump to: navigation, search

דף למשתמש מתחיל

בדף זה נאספו ונערכו הנחיות ודפי עבודה שנכתבו ע"י מנחים שונים בקבוצת הכימיה, במחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן: ד"ר רון בלונדר, ד"ר שלי ליבנה, ד"ר דבורה קצביץ', ד"ר יעל שורץ וגב' מלכה יאיון

פרוטיאופדיה מהי?

פרוטאופדיה היא אנציקלופדיה אינטראקטיבית ודינמית בתלת-מימד של חלבונים, RNA, DNA, ומולקולות נוספות. מה מיוחד בפרוטאופדיה? כל המודלים שמופיעים בפרוטאופדיה הינם מבוססים על ממצאים אמפיריים. נתונים של אורכי קשר, זוויות, מבנה וכו' נכונים ומדויקים כפי שתוצאות של ניסוי יכולות להיות. כאשר לוחצים על התמונה התלת ממדית, ניתן לסובב את המולקולה, להתקרב ולהתרחק, ולשנות את הייצוג שלה. כל חלבון שמופיע בבנק של החלבונים, שהמבנה שלו פוענח, מועלה באופן אוטומטי בפרוטופדיה. בדף הזה מופיע התקציר של המאמר שמתייחס לפענוח המבנה שלו ומודל תלת מימדי דינאמי של מולקולת החלבון בו ניתן לראות את האתר הפעיל שלו. בדפים רבים קיימים לינקים ירוקים בטקסט וכאשר לוחצים עליהם, משתנה התצוגה של המודל התלת ממדי בחלון, ומדגימה את מה שמוסבר במלים הירוקות או בקטע – מודלים אלו נקראים סצנות Scenes. אפשר להשתמש בפרוטאופדיה בשלוש רמות:
1. כמקור מידע פתוח בעל אמינות מדעית גבוהה, שכן כל כותבי ועורכי הפרוטיאופדיה קיבלו הרשאה לעריכת דפים

2. כעבודה מונחת בעזרת דף עבודה צמוד לדף או דפים מהפרוטאופדיה

3. כפלטפורמה ליצירת תוכן ע"י מורים ותלמידים, כולל אפשרות ליצירת שאלות ומבחנים בפרוטיאופדיה


קישורים לדפים שימושיים

קישורים לדפים שימושיים

קישור לדפי תרגול בעברית

קישור לדף תצוגה בעברית

קישור לרשימת דפים בעברית (חלקית) </p>

Proteopedia Page Contributors and Editors (what is this?)

Yael Shwartz, Jaime Prilusky

Personal tools
In other languages