Hexosaminidase (Hebrew)

From Proteopedia

Jump to: navigation, search

הקסוסאמינידאז

Hexosaminidase

Hexosaminidase 2gk1

הקסוס-אמינדאז הוא אנזים אשר נמצא בליזוזום של התא ותפקידו לפרק מולקולת גליקוליפיד בשם גנגליאוסיד. גליקוליפיד זה מצוי בממברנת התא והוא נוטל חלק בהעברת אותות

מבנה האנזים

האנזים בנוי , כלומר מורכב משתי שרשראות פולפפטידיות, שרשרת ושרשרת שלכל אחת מהן גן יחודי הקס אי והקס בי שרשרת אלפא בנויה מרצף של 529 אשר מהוות את המבנה הראשוני.(כל חומצה מסומנת בצבע שונה). לשרשרת אלפא מבנה הבנוי מאלפא הליקס (בצהוב) וביתא שיט (בירוק) מוטציה בהקס-בי היא הגורם למחלת סנדהוף ואילו מוטציה ב-הקס-אי תגרום למחלת טאי-זקס

פעולת האנזים

הקסוס אמינדאז, הוא אנזים פירוק המבצע הידרוליזה לגליקוליפיד גנגלאוסיד, המפרק את הגליקופורטואיד ממוקם ביחידת האלפא של האנזים בחומצות האמינו הבאות( 178,207,262,322,323,373,392,421,423,460,462), בנוסף לאתר הפעיל, אנזים זה פועל בשיתוף עם חלבון אחר ג'י-אם-2, אשר מציג בפניו את הגליקוליפיד הנועד לפירוק. ליחידת האלפא של האנזים יכולת לחבור לג'י-אם-2 וזאת על ידי מבנה מיוחד היוצר לולאה בחלבון, מבנה זה נוצר הודות לחומצות האמינו סרין, גלוטמין, ופרולין אך חומצת האמינו החיונית ביותר ללולאה זו היא החומצה האמינית (424).אנזים זה לא בלעדי לאדם וליונקים. הוא מופיע בממלכות שונות של בעלי חיים כאשר רוב חומצות האמינו של האתר הפעיל שמורות.נמצאו לא מעט סוגים של מוטציות באנזים זה העלולים לגרום להשתקתו. המוטציה הנפוצה ביותר (שמונים אחוז מהמקרים ) היא מוטציה שבה נוספים ארבעה בסיסים (טימן אדנינין ציטוזין וטימין)לרצף המקודד ליחידת האלפא. הוספת בסיסים אלו משנה את מסגרת הקריאה וגורמת לרצף להשתנות כך שמופיע קודון סטופ מוקדם יותר מכאן יחידת האלפא נוצרת כאשר היא חסרה ובשל כך לא מתפקדת כלל.

מחלת הטאיזקס

מחלת הטאיזקס נגרמת כאשר התינוק הנולד הוא הומזיגוט רסציבי למחלה (נושא שני גנים מוטנטים). ולכן יחידת האלפא של האנזים הקסוס אמינדאז לא מפרקת את הגנגלואוזיד. בשל חוסר הפירוק מצטבר שומן זה במוח ובמערכת העצבים והתפתחות התינוק נעצרת בגיל ששה חודשים, ומתדרדרת בהדרגה לכדי עיוורון, חרשות, פיגור, שיתוק ומוות מוקדם. לחולים במחלה כתם אופיני ברשתית העין. כיום ניתן בבדיקות גנטיות לאתר נשאות למחלה ולהעזר ביעוץ גנטי לתכנון משפחה בריאה

דף עבודה מלווה לתלמיד, דף בנושא השוואת רצפים

עימוד רצפים , דף עבודה לתלמיד

Proteopedia Page Contributors and Editors (what is this?)

Tirza Gidron, Keti Mey Tal Gamliel, Amir Mitchell, Michal Harel

Personal tools