Rothschild-Weizmann course (Hebrew)

From Proteopedia

Jump to: navigation, search


ביואינפורמטיקה: כלים, מאגרי מידע ומחקר עכשיווי

רקע

הקורס הנו קורס מבוא לתחום הביואינפורמטיקה המיועד למורי תיכון מצטיינים במדעי החיים הלומדים לקראת תואר שני בהוראת המדעים, במסגרת תוכנית רוטשילד-ויצמן למצויינות בהוראת המדעים, במימונה של קרן קיסריה אדמונד בנימין דה-רוטשילד, במדרשת פיינברג של מכון ויצמן למדע .מטרות הקורס הינן הצגת העקרונות המרכזיים במחקר הביואינפורמטי והכרת הכלים החישוביים המקובלים בתחום. במהלך הקורס התנסו המורים בשימוש בתוכנות ומאגרי מידע על מנת לפתור שאלות ביולוגיות שונות. הקורס פותח על ידי ד"ר אורנה דהאן וד"ר אמיר מיטשל מהמחלקה לגנטיקה מולקולרית במכון ויצמן למדע.

מרצים

פרוייקט סיום

במסגרת הקורס התבקשו המורים לפתח כלי לימודי שימושי לתלמידי תיכון. בעקבות הצעתה של המורה אורה בר הפרוייקט שנבחר היה בניית מממשק ידידותי למשתמש באתר Proteopedia להכרת המבנה והתפקוד של חלבונים שונים. החלבונים שנבחרו הנם אנזימים המוכרים לתלמידי התיכון מתוכנית הלימודים (המוגלובין, פפסין ועמילאז). לצורך משימה זו אספו המורי מידע על החלבון הנבחר, סיכמו אותו לערך. לצורך המחשה של פרטי מידע חשובים הנוגעים למבנה התלת מימדי של החלבון פתחו המורים תמונות דינמיות בעזרת הכלי הממוחשב jmol. כל אחד מהערכים לווה בדף עבודה המסייע לתלמיד להפיק מהערך את התועלת המירבית. בהתאם לערכי תוכנית קיסרייה הדוגלים בקידום הוראת המדעים בבית הספר ומחוצה לו, הוחלט לאפשר גישה חופשית וקלה לתוצרי הקורס למורים ותלמידים כאחד.

ערכים בעברית

הערכים שנכתבו במסגרת הקורס על ידי המורים מופעים ברשימה הבאה (מדריך מהיר לשימוש באתר ניתן למצוא כאן בקישור זה)

Proteopedia Page Contributors and Editors (what is this?)

Amir Mitchell

Personal tools