Invertase (Hebrew)

From Proteopedia

Jump to: navigation, search

אינברטאז

מידע כללי

האינברטאז הוא אנזים ממשפחת ההידרולאזות המזרז את תהליך פירוק סוכרוז (דו-סוכר) לגלוקוז ופרוקטוז (חד-סוכרים). אנזים זה מצוי במעיים ותפקידו להפוך את הסוכרוז ל-D-Glucose ול-D-Fructose הנספגים בקלות במערכת הדם, ונפוץ מאוד בצמחים, בחיידקים ובשמרים, בייחוד בשמרי תסיסה ואפייה. בתעשייה מפיקים את האנזים משמרים והוא משמש לייצור ממתקים וסירופים. בטבע, האינברטאז מצוי במרבית הצמחים, בשמרים ובדבורים (משתמשות באנזים לצורך הפקת דבש מצוף).

תנאים אופטימליים לפעילות האינברטאז: טמפ: PH=4.5, 60°C
Beta-fructofuranosidase 2 זהו שמו הנוסף של האנזים.


מבנה החלבון

האינברטז הוא אוקטומר- המבנה הראשוני של מונומר אחד באינברטז מורכב משרשרת שאורכה 532 . של החלבון מורכב בעיקר ממשטחי בתא (כתום) ומעט מסלילי אלפא (כחול).לחלבון מבנה רבעוני הכולל 8 שרשראות -H, כל שתי שרשראות בחלבון מתחברות יחד וכל שמונה השרשראות יוצרות את המבנה המרחבי של החלבון שנראה כ. האינברטז מכיל גליקוזילציה רבים וכן אתרים בכל שרשרת לקשירת הסובסטרט. של החלבון נמצא בעמדה מספר 42 בשרשרת (כאן מוצגת שרשרת אחת). החומצה האמינית באתר זה היא חומצה אספרטית.

Insert caption here

אינברטאז בדבורים

הדבורים מייצרות דבש משום שהוא מהווה מקור מזון חשוב עבורן. על מנת לייצר דבש, הדבורים חייבות לאסוף נוזל מתקתק בשם צוף, מהפרחים. דבורה פועלת מגיעה אל הפרח ומוצצת את הצוף בעזרת מעין חדק ארוך וגמיש אשר נמצא על ראשה של הדבורה.
הצוף עובר דרך פיה של הדבורה אל קיבת הדבש, שם הוא נשמר. קיבת הדבש נמצאת בחלל הבטן של הדבורה. בקיבת הדבש קיים האינברטאז. האינברטאז מפרק את הסוכרים המורכבים לסוכרים פשוטים יותר - פרוקטוז וגלוקוז. תהליך זה נקרא היפוך (inversion).
הדבורה הפועלת אוגרת את הצוף בכוורת. היא פולטת את הצוף המעובד אל פיה. בשלב זה היא יכולה להאכיל את חברותיה לכוורת, או לאגור את הצוף בתאים משושים בכוורת. תאים אלו מרכיבים את חלות הדבש. לאחר מכן הדבורים אוטמות את התאים בעזרת שעווה (דונג). המים בצוף המעובד מתאדים בגלל החום השורר בכוורת, והנוזל נעשה צמיגי ומרוכז יותר וזהו למעשה הדבש שאנו מכירים. הדבש הינו מקור אנרגיה מצויין לדבורים, בני אדם וחיות אחרות, וזאת משום שהוא מכיל סוכרים פשוטים שהגוף יכול להשתמש בהם בקלות.
סרטון על תהליך ייצור הדבש בדבורים


דף עבודה לתלמיד

דף עבודה לתלמיד

Proteopedia Page Contributors and Editors (what is this?)

Yael Lehman, Shany Doron

Personal tools