Sandbox hemoglobin

From Proteopedia

Jump to: navigation, search

ומיוגלובין (Mb) המוגלובין (Hb)

Insert caption here

כל אורגניזם שגודלו יותר ממילמיטרים ספורים, צריך, ע"מ לקיים נשימה אירובית, בנוסף למערכת הקולטת חמצן, גם מערכת להובלת החמצן אל התאים ולהרחקת הפסולת. בחרקים קיימת מערכת הסרכיאה (tracheae) שהיא בעצם צינוריות זעירות מפני השטח של החרק אל תוך גופו – בעצם מגדיל את שטח הפנים של החרק. אך לזה יש מגבלת גודל. באורגניזמים אחרים מעבר החמצן והפסולת מבוסס על התמוססות החמצן במים (נמוכה) ועל דיפוזיה דרך התאים (איטית).

חלבונים נושאי חמצן

מיוגלובין – תפקידו לקלוט את החמצן מההמוגלובין ושמור אותו ברקמה למצב בו נדרש חמצן. חלבונים הקושרים חמצן בעצמם, יכולים להיות מומסים ישירות בדם או נישאים בתאי הדם האדומים (arithrocytes – אריטרוציטים).

– תפקידו לקשור חמצן בריאות או בזימים ולהעביר אותו לרקמות – שם ישחרר אותו למיוגלובין. מיוגלובין והמוגלובין בנויים ממבנה דומה, שרשרת פוליפפטידית המקופלת סביב מולקולת הם שבה נמצא האתר קושר חמצן.
הדרישה מהחלבון היא לקשור חמצן בצורה כזו שהחמצן ישמר בצורת O2 ולא יחמצן שום דבר אחר (אם החמצן יתחזר הוא לא יוכל לשמש לנשימה תאית), וגם לשחרר אותו בבוא העת. המולקולה האורגנית של החלבון בעצמה אינה יכולה לקשור חמצן, לכן, במולקולת Heme קיים יון דו-ערכי של ברזל המסוגל לקשור חמצן. מולקולת ההם היא ממשפחת הפורפינים (porphin) והיא נקראת פרוטופורפין, זוהי טבעת שבמרכזה 4 חנקנים הקושרים ברזל בקשרים קוולנטיים. המולקולה של פרוטופורפין שקשרה ברזל נקראת ferroprotoporphin ע"ש הברזל. Heme (צבעה אדום הודות לברזל, בכלורופיל צבעה ירוק בגלל המגנזיום). הטבעת מישורית בגלל הקשרים הכפולים.

Image:Heme_fe.JPG

Personal tools