FSH (Hebrew)

From Proteopedia

Jump to: navigation, search

Contents

FSH (Follicle Stimulating Hormone) הורמון מגרה זקיקים

הורמון מגרה זקיקים (FSH – Follicle Stimulating Hormone) הינו גונדוטרופין הממלא תפקיד מרכזי בתהליך הרבייה בבעלי חוליות. ההורמון -מופרש בשני המינים על ידי תאים גונדוטרופיים בקדמת בלוטת יותרת המוח (היפופיזה). הגונדות אשך או שחלה הינן איברי המטרה שלו. על גביי קרום תאי המטרה קיים (מוצג ככדורים בצבעים שונים המייצגים חומצות אמינו). הפרשת גונדוטרופינים, וביניהם FSH, מתחילה בעקבות הפרשת הורמון-משחרר-גונאדוטרופין (GnRH) מההיפותלמוס והשפעתו על בלוטת יותרת המוח.

פעילות וחשיבות

רבייה, היא היכולת והאפשרות של מין להעמדת צאצאים פוריים, ומהווה אחד ממאפייני החיים. התפתחות מערכת הרבייה, הבשלתה ותפקודה התקין הינם בעלי חשיבות רבה בהמשכיות המין. FSH הינו הורמון חשוב ביותר בעל תפקיד מרכזי בתהליך הרבייה הן בנקבות והן בזכרים.
ניתן ללמוד על חשיבותו הרבה באמצעות בחינת מגוון תפקודיו הביולוגיים וע"י התייחסות לרמה הגבוהה של שמירות מבנית שניכרת במגוון מינים רחב.

פעילות פיזיולוגית

תרשים משוב שלילי על הפרשת FSH ופעילותו הפיסיולוגית
תרשים משוב שלילי על הפרשת FSH ופעילותו הפיסיולוגית

FSH מווסת התפתחות ובשלות מינית, מעורר את הפרשרת סטרואידי המין - טסטוסטרון, אסטרוגן ופרוגסטרון מהשחלות והאשכים. הפרשת ההורמון גורמת לתהליכים שונים בקרב שני המינים:
בזכר הפרשת ההורמון גורמת להופעת סימני מין משניים, חיונית ליצירת תאי הזרע באבוביות הזרע ומעודדת את התפתחותם של צינוריות זרע באשכים.
בנקבה הפרשת ההורמון במהלך המחזור החודשי גורמת להתפתחות הזקיק הראשוני הנמצא בשחלה, וכן מעודדת את הפרשת ההורמון אסטרוגן מהזקיק הבשל. הפרשת האסטרוגן מובילה למגוון תהליכים פיזיולוגיים ביניהם - פרוליפרציה (התחלקות) של תאי רירית הרחם, הרחבת כלי הדם ברחם והרחבת תאי האפיתל בנרתיק.
השינוי ברמות ההורמון בשני המינים מבוקר ע"י מנגנון משוב שלילי המורכב משלושה מרכיבים:

  • סטרואידי המין מעכבים את הפרשת GnRH מההיפותלמוס המביא להפרשת FSH מההיפופיזה.
  • סטרואידי המין מעכבים את הפרשת FSH מההיפופיזה.
  • תוצאת פעולת FSH מובילה לעיכוב הפרשת FSH מההיפופיזה.


בגבר הפרשת FSH מעוכבת על ידי ספירת זרע גבוהה הגורמת לאותם תאים המכילים רצפטור ל FSH ומביאים ליצירת תאי זרע (תאי sertoli) להפריש inhibin המעכב את התבטאות FSH.
בנשים inhibin B המופרש מהזקיקים הבשלים מביא לדעיכה ברמת FSH, זהו השלב הזקיקי בסוף הפאזה הפוליקולארית.


PDB ID 1XWD

דף עבודה

דף עבודה לערך FSH

References

הדמיית מולקולת ההורמון המוצגת שגובשה עם חלק מהצד החיצוני של הרצפטור נלקחה מאתר PDB המכיל מאגר מידע מלא על חלבונים [1]
שימוש בתוכנת עיבוד והצגת המולקולה בוצעה באמצעות JSmol בפרוטיאופדיה [2]
מידע מקיף אודות תת היחידות אלפא, ובטא וכן הנוגע לרצפטור עובד מתוך הערכים המתאימים שבוצעו מאתר Uniprot המאגם מידע ממגוון מקורות הנוגע לחלבונים [3] [4] [5]
המאמר Structure–Function Relationships of Glycoprotein Hormones and Their Subunits’ Ancestors שימש לביסוס המידע הנוגע לקשר בין מבנה לתפקוד בהורמונים גליקופרוטאינים [6]

  1. 1XWD, Crystal Structure of Human Follicle Stimulating Hormone Complexed with its Receptor http://dx.doi.org/10.2210/pdb1xwd/pdb
  2. Hanson, R. M., Prilusky, J., Renjian, Z., Nakane, T. and Sussman, J. L. (2013), JSmol and the Next-Generation Web-Based Representation of 3D Molecular Structure as Applied to Proteopedia. Isr. J. Chem., 53:207-216. doi:http://dx.doi.org/10.1002/ijch.201300024
  3. FSH תת יחידה אלפא מידע מקיף, Glycoprotein hormones alpha chain http://www.uniprot.org/uniprot/P01215
  4. FSH תת יחידה בטא מידע מקיף, Follitropin subunit beta http://www.uniprot.org/uniprot/P01225
  5. FSH רצפטור מידע מקיף, Follicle-stimulating hormone receptor http://www.uniprot.org/uniprot/P23945
  6. Structure–Function Relationships of Glycoprotein Hormones and Their Subunits’ Ancestors https://doi.org/10.3389/fendo.2015.00026

Proteopedia Page Contributors and Editors (what is this?)

Ofir Sigal, Ori Givoni

Personal tools