Insulin mo-or-sl

From Proteopedia

Jump to: navigation, search

אינסולין ופרו אינסולין

פרו אינסולין

Drag the structure with the mouse to rotate

אינסולין הוא הורמון המיוצר בלבלב על ידי תאי בתא הנמצאים באיי לנגרהאנס. לאינסולין מספר תפקידים בגוף האדם, בניהם: גדילה וחלוקת התאים בגוף, וויסות רמות חומרים שונים כמו שומנים ורמת הסוכר בדם. האינסולין מופרש מתאי הבטא אל הדם כאשר רמת הגלוקוז בדם עולה (לדוגמה לאחר ארוחה).
האינסולין עוזר לגלוקוז להיכנס לתאים השונים בגופנו על מנת לספק אנרגיה מיידית או להיות מאוחסן לשימוש מאוחר יותר. בסוכרת, הלבלב לא מייצר מספיק אינסולין או שהגוף לא מגיב בצורה נורמאלית לאינסולין שמיוצר בגוף, מצב הגורם לעליה ברמת הסוכר בדם.
מחסור בהורמון זה יגרום למחלת הסוכרת.
פרואינסולין (Proinsulin) הוא חומר המוצא של ההורמון אינסולין, והוא מורכב מ-85 חומצות אמינו. בשלב הראשון נמצאות בפרואינסולין שרשראות A,Bו-C המחוברות בניהן בקשרים קוולנטים, כאשר שרשרת A נמצאת בקצה הקרבוקיסלי. הפיכתו של פרואינסולין לאינסולין תלויה בביקוע המתרחש בשתי הקצוות של השרשרת. יצירתו של הפרואינסולין מתחילה בקיפול של הפוליפפטיד, כתוצאה מכך שרשרת A נמצאת מול שרשרת C. לאחר מכן מתרחש חמצון של הקשרים הדי סולפידיים (קשרי S-S). פרואינסולין עובר ביקוע פרוטאוליטי במערכת גולג'י על ידי שני אנזימים. האנזימים הללו, שנקראים פרוטאזות, חותכים את השרשרת בשני המקומות שבהם יש ארגינין (בין שרשרת B ו- C, בין שרשרת A ו- C). לאחר החיתוך מתקבל האינסולין הבנוי משתי שרשראות מקבילות זו לזו, הקשורות בניהן בקשרים קוולנטים די-סולפידיים (A ו-B) ושרשרת נפרדת (C). בשרשרת A ישנם קשרים די-סולפידיים תוך מולקולרים, בנוסף לקשרים הדי-סולפידיים עם שרשרת B. המולקולה המתקבלת היא אינסולין פעיל. אתר הייצור של הפרואינסולין. הוא הרשתית התוך-פלזמית (ER)

מקורות


Proteopedia Page Contributors and Editors (what is this?)

Shelly Livne, Moshe Jonatan

Personal tools